Ditto X4 Looper van TC Electronics

 249,99

Met de Ditto X4 Looper heb je twee loopkanalen met elk tot 5 minuten loop-tijd tot je beschikking. Je kunt na het inspelen van de eerste lagen op de kanalen vervolgens onbeperkt overdubben. En dit alles in een super goede geluidskwaliteit (24 bits, ongecomprimeerd).

Uitverkocht

Beschrijving

De Ditto X4 Looper: Het ultieme looppedaal voor cellisten

Met de Ditto X4 Looper heb je twee loopkanalen met elk tot 5 minuten loop-tijd tot je beschikking. Je kunt na het inspelen van de eerste lagen op de kanalen vervolgens onbeperkt overdubben. En dit alles in een super goede geluidskwaliteit (24 bits, ongecomprimeerd).

Het pedaal is ‘true-bypass’, wat betekent dat het geluid van je cello in haar pure vorm wordt gelaten, dus zonder verandering van klankkleur of dynamiek, of het pedaal nu aan of uit staat. Het pedaal is ook ‘analog-dry-through’, wat betekent dat het geluid van je cello als het niet wordt opgenomen gewoon analoog wordt doorgegeven, dus zonder te digitaliseren voor opname, waardoor er ook geen tijdsverval (latency) in het signaal is.

De ‘headroom’ (verwerkbare ingangsamplitude) is extra groot gemaakt, zodat deze looper geschikt is voor vele soorten piëzo-elementen en microfoons. De kwaliteit van de zeven ingebouwde effecten (‘reverse’, ‘half’, ‘once’, ‘tape stop’, ‘fade’, ‘double’ en ‘hold’) is uitstekend en ondanks de vervreemdende klanken die ze kunnen voortbrengen toch heel natuurgetrouw.

Met de Ditto X4 Looper kun je ook loops importeren en exporteren door hem via USB aan te sluiten op je PC of MAC. Hierdoor is de X4 Looper nog veelzijdiger. Je kunt jouw perfecte begin-loops nu thuis voorbereiden en als backingtracks importeren op de looper bij de start van een optreden. Ook kun je een speciale loops waar je trots op bent opslaan en exporteren naar je computer om hen daar te verwerken in audio-software. De kwaliteit van de bestanden is 44.1 khz en 16-24 bit.

De opzet van dit pedaal is net als bij alle pedalen van TC Electronic puur en eenvoudig. Er zit geen knop teveel op de Ditto X4 Looper. Globaal is de X4 Looper ingedeeld in vier secties: Loop 1, Loop 2, Decay/Stop en de effecten. Elk deel heeft een eigen voetschakelaar (voor het loopen, voor de stopfunctie en voor het toepassen van effecten) en regelknoppen (volumeknoppen voor de loops en backing tracks, een decay-regelknop voor het geleidelijk wegfaden van lagen en een effect-selectie knop). Verder zijn er tuimelschakelaartjes, waarmee je per loop de backing tracks kunt instellen en de opslag van loops en een tuimelschakelaar waarmee je kunt instellen of de loops in serie of gesynchroniseerd zijn geschakeld.

De serial/sync tuimelschakelaar op de Ditto X4 Looper

Met deze schakelaar kun je de twee loops in serie zetten (‘serial’), zodat er steeds maar één loop hoorbaar is, afhankelijk van welke je selecteert met de voetschakelaar van de betreffende loop. Op die manier kun je bijvoorbeeld een liedstructuur van een couplet en een refrein opnemen in de twee losse loops en deze afwisselen. Je kunt ook kiezen voor de synchronisatie functie (‘sync’), waardoor je beide loops tegelijkertijd hoort en kunt beïnvloeden. In sync-modus kun je de tweede loop langer maken dan de eerste loop. Stel dat je loop 1 vier maten lang maakt. Je kunt dan loop 2 vier maten lang maken, maar ook acht of twaalf of zestien maten. Voor beide modi (serial/sync) geldt dat het aantal overdubs per loop onbeperkt is. De creatieve mogelijkheden zijn dus enorm.

De functies van de LOOP-voetschakelaars van de Ditto X4 Looper

Met de twee LOOP-voetschakelaars kun je per loopkanaal de volgende functies bedienen:

 • een loop starten
 • overdubben (een extra laag inspelen);
 • Undo/redo (een ingespeelde laag wissen of een gewiste laag terug oproepen);
 • een loop stoppen;
 • een complete loop wissen.

De undo- en redo-functie kun je gebruiken om een ‘foutje’ te herstellen, maar je kunt dit ook creatief inzetten als je live bezig bent met een loop-sessie, bijvoorbeeld om te wisselen met melodielijnen die je inspeelt, laat lopen en weer wist.

Hoe werken de LOOP-functies van de Ditto X4 Looper?

Ditto X2 Looper uitleg loopen met de celloOpnemen, afspelen en overdubben
Trap één keer op het voetpedaal en het opnemen van de eerste laag start. Het lampje brandt rood bij opname. Bij het beëindigen van de eerste laag trap je nog een keer op het voetpedaal. Op dat moment wordt de loop direct herhalend afgespeeld.

Als je tijdens het afspelen één keer op het voetpedaal trapt, kom je in de overdub-modus. Je kunt nu een tweede laag inspelen op de eerste laag. Bij elke herhaling van de loop wordt automatisch een nieuwe laag gevormd. Dus in principe kun je nu onbeperkt lagen gaan stapelen in de loop.

Wissen en herstellen
Als je een laag in hebt gespeeld die je wilt wissen, dan trap je het voetpedaal in en houdt het ingedrukt. Het lampje knippert en je hoort dat de laag is verdwenen. Als je daarna nog een keer het voetpedaal intrapt en ingedrukt houdt, komt de daarvoor gewiste laag automatisch terug in de loop. Je kunt deze functie ook gebruiken als creatieve manier om wisselende solo’s over een reeds opgebouwde loop te spelen.

Stop en alles wissen
Als je twee keer achter elkaar (snel) het voetpedaal intrapt, dan stopt de loop.

Als je alles wilt wissen, dan stop je de loop (zie hierboven) en trap je het voetpedaal in en houdt hem ingedrukt. Het lampje knippert snel en gaat daarna uit. Als het lampje uit is geeft dit aan dat er geen loop meer in het geheugen zit.

De functie van de DECAY-knop op de Ditto X4 Looper

De DECAY- knop regelt de hoeveelheid volume-vermindering die optreedt bij elke keer dat een overdub afspeelt. Wanneer je de knop helemaal met de klok mee draait treedt er helemaal geen volume-vermindering op. Dus alle overdubs die je inspeelt blijven continu hoorbaar op het volume waarop je ze hebt ingespeeld.

Hoe meer je de DECAY-knop tegen de klok in draait, hoe meer het volume per cyclus verminderd in de overdubs. Dit kan van heel subtiel (langzaam wegstervende overdubs) tot vrij rigoreus (snel wegstervende overdubs die na inspelen nauwelijks meer doorklinken in de mix).

De functies van de STOP-voetschakelaar van de Ditto X4 Looper

Ditto Mic Looper werking stop functieMet de STOP-voetschakelaar kun je de volgende functies bedienen:

 • alle loops stoppen;
 • alle loops wissen.

Je kunt de STOP-voetschakelaar bijvoorbeeld gebruiken om gedurende een paar maten de loops uit te zetten en solo cello te spelen, waarna je de loops met de LOOP-voetschakelaars apart of met de STOP-voetschakelaar samen weer oproept. De aparte STOP-voetschakelaar wordt door veel gebruikers gezien als een welkome aanvulling. Op de standaard Ditto Looper moet je – om de loop te stoppen – twee keer achter elkaar snel op de voetschakelaar trappen, wat in de praktijk heel moeilijk te timen is. Op de Ditto X4 Looper heb je dat probleem dus niet door de aparte STOP-voetschakelaar.

De functies van de FX-voetschakelaar van de Ditto X2 Looper

Ditto X4 Looper uitleg stop functieMet de FX-voetschakelaar kun je de volgende effecten toepassen op de loops:

 • ‘reverse’, achterstevoren afspelen van de loops;
 • ‘half’, de loops op halve snelheid afspelen;
 • ‘once’, de loops gedurende één cyclus afspelen;
 • ‘tape stop’, de loops stoppen met een effect alsof er een tapedeck tot stilstand komt;
 • ‘fade’, de loops uitfaden;
 • ‘double’, de loops op dubbele snelheid afspelen;
 • ‘hold’, een sample (met in te stellen lengte) herhaaldelijk afspelen als een soort stotter-effect.

In de handleiding bij deze looper kun je lezen hoe je ook meerdere effecten tegelijkertijd kunt gebruiken tijdens het loopen.

Creatief inzetten van de effecten van de Ditto X4 Looper

Ditto X4 Looper van TC Electronic voor celloDe effecten (‘reverse’, ‘half’, ‘once’, ‘tape stop’, ‘fade’, ‘double’ en ‘hold’) zijn heel goed creatief in te zetten als je live bezig bent met een loop-sessie.

Reverse
Met het ‘reverse’ effect kun je de hele loop met één druk op de FX-voetschakelaar achterstevoren laten afspelen. Op die manier worden bijvoorbeeld crescendo’s (aanzwellingen in volume) ineens decrescendo’s (afsterven van volume) en andersom. Al sinds de jaren ’60 gebruiken musici dit effect op een creatieve manier in de studio. Zij draaiden de opname-tape om in het tapedeck en speelden (terwijl de tape draaide) tracks in die – wanneer de opname-tape weer in de normale richting werd afgespeeld – achterstevoren werden gehoord in de muziek. Dit geeft een dromerig/spookachtig effect. Met de Ditto X2 Looper kun je dit ook doen. Terwijl de loop achterstevoren klinkt kun je een overdub inspelen die – wanneer je de FX-voetschakelaar opnieuw intrapt – achterstevoren klinkt terwijl de eerder opgenomen loop weer ‘normaal’ afspeelt. Hoe dit klinkt op de cello moet je zeker eens komen proberen!

Half
Met het ‘half’ effect kun je de hele loop met één druk op de FX-voetschakelaar in halve snelheid laten afspelen. Je hoort dan je hele cello-partij ineens in een octaaf lager, alsof je een heel lage contrabas hebt ingespeeld. Door nu een overdub in te spelen kun je een partij inspelen die – nadat je nog een keer de FX-voetschakelaar hebt ingedrukt – klinkt als een octaaf hoger! Dus alsof je een vioolpartij toe hebt gevoegd.

Once
Dit effect is handig als je weet dat je de loop die op dat moment draait wilt stoppen, precies aan het einde van de cyclus. Wanneer je dit effect toepast, terwijl een loop afspeelt, gaat de led snel groen flitsen en zal de loop stoppen aan het einde van de huidige cyclus.

Tape stop
Dit effect is een creatievere manier om een loop te stoppen dan met de STOP-voetschakelaar. Wanneer je de FX-voetschakelaar intrapt met het ‘tape stop’ effect, dan zal de loop uitfaden en vervormen gedurende een paar seconden, precies zoals een analoog tapedeck klinkt als tijdens het afspelen de stekker uit het stopcontact zou worden getrokken. De led zal rood knipperen, ook nadat het afspelen is gestopt. De loop kan weer worden gestart door nogmaals de FX-voetschakelaar in te trappen.

Fade
Wanneer je niet wilt dat een loop plotseling ophoudt, dan kun je dit effect gebruiken om de loop uit te laten faden gedurende ongeveer vijf seconden. Perfect aan het einde van een optreden bijvoorbeeld.

Double
Met het ‘double’ effect kun je de hele loop met één druk op de FX-voetschakelaar in dubbele snelheid laten afspelen. Je hoort dan je hele cello-partij ineens in een octaaf hoger, alsof je een soort viool hebt ingespeeld. Door nu een overdub in te spelen kun je een partij inspelen die – nadat je nog een keer de FX-voetschakelaar hebt ingedrukt – klinkt als een octaaf lager! Dus alsof je een zware contrabaspartij toe hebt gevoegd.

Hold
Met de ‘hold’ functie creeer je een tijdelijk stotter-effect. Dit effect treedt enkel op zolang je de FX-voetschakelaar ingedrukt houdt. Er wordt een sample van de loop gebruikt om een specifieke noot of akkoord in een mini-loop te zetten, zolang de schakelaar ingedrukt blijft. Als je de FX-voetschakelaar loslaat, zal het afspelen van de gewone loop(s) weer hervatten vanaf het punt waar de loop zou zijn als je het effect niet zou hebben gebruikt. Dit effect kun je ook gebruiken met ‘tap-tempo’, zodat je precies kunt aangeven hoe lang de mini-loop moet worden. Je kunt dit doen door met je voet het gewenste ritme in te trappen op de voetschakelaar (vandaar ‘tap-tempo’).

Werken met backing tracks op de Ditto X4 Looper

Naast het feit dat opgenomen loops op de looper blijven staan (zelfs als je de stroom eraf haalt), zodat je op een andere plek met dezelfde loops verder kunt werken, is het ook mogelijk daarnaast te werken met backing tracks. In de handleiding staat uitgebreide uitleg over hoe je de Ditto X4 Looper kunt koppelen aan je computer met de bijgeleverde USB kabel. Je kunt de volgende dingen doen:
 • Loops die je wilt bewaren kun je opslaan in het extra geheugen van de looper, zodat je deze kunt kopiëren naar je computer;
 • Je kunt backing tracks (bijvoorbeeld drumtracks of effect-geluiden) via je computer naar de looper kopiëren, zodat je hier live overheen kunt spelen. Het volume van de backing tracks is apart te regelen met de kleine tuimelschakelaars en de volumeknop.

Geavanceerde instellingen met de MODE-schakelaars

Omdat looper-pedalen alles te maken hebben met creativiteit en experimenteren, is de Ditto X4 Looper uitgerust met de mogelijkheid om de werking naar eigen smaak te veranderen met behulp van vier MODE-schakelaars, die je achterop het pedaal vindt, tussen de aansluiting voor de voeding en de USB-aansluiting. Je kunt deze schakelaartjes bedienen met een pen, tandenstoker of paperclip bijvoorbeeld. Daarmee heb je de volgende mogelijkheden:

 • De werking van de LOOP-voetschakelaars (‘record – loop – overdub’ of ‘record – overdub – loop’);
 • De werking van de overdub-functie van de LOOP-voetschakelaars in de ‘sync’-modus (direct overdubben of pas starten met de overdub bij het bereiken van de nieuwe cyclus);
 • De werking van de overdub-functie van de LOOP-voetschakelaars in de ‘serial’-modus (pas starten met de overdub van het andere kanaal bij het bereiken van de nieuwe cyclus of direct overdubben). En de werking van de synchronisatie van de kanalen in de ‘sync’-modus (gesynchroniseerd in vaste maatverhoudingen of volledig ongesynchroniseerd zonder vaste maatverhoudingen);
 • De manier waarop het geluid van de cello door het pedaal gaat (in ‘True Bypass’ of ‘Buffered Bypass’).

De aansluitingen van de Ditto X4 Looper

De ingang en uitgang van de looper zijn in stereo en in de vorm van 1/4″ jack-pluggen. Daarnaast heeft deze looper een USB-aansluiting. Je kunt de looper met de bijgeleverde USB-kabel aansluiten op je computer. Er is een midi-in en midi-uit poort, zodat je de looper via midi kunt synchroniseren met bijvoorbeeld een drumcomputer of andere midi-apparatuur.

De looper wordt geleverd met een standaard 9V gelijkstroomvoeding met een kabel met een 5.5/2.1 mm DC plug (centre = negative). Het stroomverbruik van de Ditto Looper is beperkt (300 mAh). Mocht je deze ooit verliezen, dan is zo’n voeding en een verloopkabeltje voor als je er meerdere pedalen op wilt aansluiten ook te koop in de cellowinkel.

Extra informatie

Gewicht2000 g
Cello versterking

Looper pedaal