Celliste Mirjam Daalmans met cello in een korenveld

Tarieven Celloklas

Het standaard tarief voor leerlingen van de celloklas in mijn lespraktijk in Rhenen is voor het seizoen 2017/2018  € 1.406,- per jaar. Hierin zijn begrepen 37 lesuren van 60 minuten (dat is € 38,00 per gegeven lesuur). Het tarief is exclusief eventueel in rekening te brengen omzetbelasting (21%) voor leerlingen vanaf 21 jaar.

Lesweken

Uitgangspunt bij de vaststelling van het aantal lesweken is dat de vakanties van het basis- of voortgezet onderwijs worden gevolgd.

Offerte op maat

Neem voor de exacte les prijs in uw situatie even contact met me op. We kunnen dan samen kijken welke les duur, frequentie en tarief voor u van toepassing is.

Kinderkorting tarieven

Voor kinderen in de leeftijd tot 14 jaar geldt een kinderkorting voor de eerste 3 lesjaren. Vraag naar de voorwaarden.