Concert Kol Nidrei op 3 april 2016

Kol Nidrei met Arnhems Symphonieorkest NOVA en celliste Mirjam Daalmans (cello solo) Arnhem

Op zondag 3 april 15:00 uur en donderdag 21 april  19:30 uur speel ik samen met Arnhems Symfonie orkest NOVA o.l.v Ghislain Bellefroid Kol Nidrei van M. Bruch. Verder staan er op het programma werken van Mozart, Schumann en Beethoven.

De achtergrond van Kol Nidrei

Kol Nidree (Hebreeuws: כל נדרי) of Kol Nidrei (Nederlands-Jiddisch) is het joodse gebed dat negen dagen na het Joods nieuwjaar driemaal wordt opgezegd. In dit gebed verzoekt men om nietigverklaring van alle geloften, eden en verplichtingen, die men gedurende het afgelopen jaar op zich genomen heeft. Hierbij gaat het nadrukkelijk om geloften jegens God en jegens zichzelf, niet jegens anderen.

Het gebed is nog voor de verwoesting van de Tempel ontstaan. Voordat de hogepriester het Heilige der Heiligen binnenging (één keer per jaar, op Jom Kipoer) zong hij een lied over zijn zonden, over de zonden van de overige priesters en over de zonden van heel Israël. Nadat hij in het Heilige der Heiligen voor de zonden van het gehele volk had geofferd stuurde men een geitenbok, de zogeheten zondebok, de woestijn in om daar te sterven. Deze geit stond symbool voor alle zonden van het volk.

De melodie van Kol Nidree is in de 18e eeuw opgeschreven. Max Bruch heeft hiervoor in 1880 een muziekstuk met gelijknamige naam voor violoncello en symfonieorkest gecomponeerd.

Kol Nidrei – waar en wanneer?

Zondag 3 april                      Salvatorkerk, Arnhem
Donderdag 21 april              Locatie wordt nog bekend gemaakt.

Ik hoop jullie daar te zien.